Zlato24
Zlato 2222.11 EUR/oz -0.06%
Stříbro 26.78 EUR/oz -0.15%
USD 23,46 Kč +0.05%
EUR 25,42 Kč +0.04%

Přehled možností a ceny dopravy

1. Osobní odběr

Osobní odběr je možný:

  • v provozovně Zenoti Invest s.r.o. - Obchod AVARRIO SOUKENICKÁ, adresa Soukenická 1087/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město.

    Otevírací doba: pondělí až pátek od 08:00 hodin do 10:00 hodin a od 17:00 hodin do 18:00 hodin (jinak po předchozí telefonické domluvě)

  • na jiném s prodávajícím dohodnutém místě v rámci Prahy 1 či Prahy 2.

Osobní odběr je zdarma.

Jakmile pro vás bude objednané zboží připraveno, obdržíte od nás potvrzovací SMS a e-mail.

Zboží pro vás bude připraveno k vyzvednutí po dobu pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání vyrozumění ze strany prodávajícího o připravenosti zboží k odběru kupujícímu.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu, důkladně zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda je zboží kompletní.

UPOZORNĚNÍ:
Při osobním odběru nelze platit kartou. Maximální limit pro platby v hotovosti je 270.000,- Kč.

UPOZORNĚNÍ:
Nepřevezme-li si kupující zboží od prodávajícího v době pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání vyrozumění ze strany prodávajícího o připravenosti zboží k odběru kupujícímu, a to ani v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího kupujícímu k dodatečnému převzetí zboží na e-mailovou adresu kupujícího:

a) kupní smlouva bez dalšího zaniká dnem uplynutí této náhradní lhůty; a

b) byla-li kupujícím uhrazena záloha na kupní cenu zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy na kupní cenu zboží. Pro tento případ je prodávající oprávněn si ponechat kupujícím uhrazenou zálohu na kupní cenu zboží v plné výši. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody pro prodávajícího, která vznikla prodávajícímu tím, že kupující porušil svou povinnost a smluvní vztah mezi smluvními stranami a zmařil obchod mezi smluvními stranami, kdy jde zejména o škodu spočívající k pokrytí nákladů na zrušení rezervace, nákladů na pořízení zboží kupujícím, nákladů spojených s výkyvy kurzu zboží na světových trzích, nákladů spojených s výkyvy kurzu měn (zejména EUR) a jiných nákladů, které musel prodávající vynaložit za účelem splnění kupní smlouvy podle objednávky kupujícího, a které by jinak nevynakládal. Odstoupením či jiným zánikem kupní smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na úhradu smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. K tomu více všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, zejména jejich čl. IX. a čl. IV. odst. 9).

2. Doručení na adresu

Zboží je dodáváno pouze po České republice.

Pro dodání našeho zboží využíváme Českou poštu s.p.

V den, kdy Vaše zásilka opustí náš sklad, od nás obdržíte potvrzovací e-mail o odeslání zásilky.

Cena dopravy:

Celková cena zboží Cena dopravy
Do 10.000,- Kč včetně 99,- Kč
Nad 10.000,- Kč do 20.000,- Kč včetně 129,- Kč
Nad 20.000,- Kč do 40.000,- Kč včetně 149,- Kč
Nad 40.000,- Kč do 100.000,- Kč včetně 209,- Kč
Nad 100.000,- Kč do 250.000,- Kč včetně 399,- Kč
Nad 250.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně 739,- Kč
Nad 500.000,- Kč 1.449,- Kč

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíčků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

UPOZORNĚNÍ:
Nepřevezme-li si kupující zboží od přepravce a vrátí-li se tak zásilka odesílaná prostřednictvím přepravce jako nedoručená či nedoručitelná a nepřevezme-li si kupující zboží od prodávajícího ani v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího kupujícímu k dodatečnému převzetí na e-mailovou adresu kupujícího:

a) kupní smlouva bez dalšího zaniká dnem uplynutí této náhradní lhůty; a

b) byla-li kupujícím uhrazena záloha na kupní cenu zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy na kupní cenu zboží. Pro tento případ je prodávající oprávněn si ponechat kupujícím uhrazenou zálohu na kupní cenu zboží v plné výši. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody pro prodávajícího, která vznikla prodávajícímu tím, že kupující porušil svou povinnost a smluvní vztah mezi smluvními stranami a zmařil obchod mezi smluvními stranami, kdy jde zejména o škodu spočívající k pokrytí nákladů na zrušení rezervace, nákladů na pořízení zboží kupujícím, nákladů spojených s výkyvy kurzu zboží na světových trzích, nákladů spojených s výkyvy kurzu měn (zejména EUR) a jiných nákladů, které musel prodávající vynaložit za účelem splnění kupní smlouvy podle objednávky kupujícího, a které by jinak nevynakládal. Odstoupením či jiným zánikem kupní smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na úhradu smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. K tomu více všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, zejména jejich čl. IX. a čl. IV. odst. 9).

Přehled způsobů úhrady kupní ceny

Způsoby úhrady kupní ceny a zálohy na kupní cenu jsou uvedeny zejména v čl. VII. všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

1. Úhrada zálohy na kupní cenu

Záloha na úhradu kupní ceny je ve výši 10 % z ceny objednaného zboží a hradí se výlučně bezhotovostně platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány do 15 minut po odeslání objednávky.

2. Úhrada kupní ceny, resp. doplatku kupní ceny

A) Při osobním odběru

Kupní cenu, resp. doplatek kupní ceny lze při osobním odběru uhradit:

a) v hotovosti, nejvýše však do limitu 270.000,- Kč, nad tento limit je nutné provedení úhrady bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího;

UPOZORNĚNÍ:
Při osobním odběru nelze platit kartou.

b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího; splatnost faktury je pět (5) dnů ode dne odeslání faktury prodávajícím kupujícímu;

c) vkladem na bankovní účet prodávajícího; splatnost faktury je pět (5) dnů ode dne odeslání faktury prodávajícím kupujícímu.

Zboží je kupujícímu vydáno nejdříve po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu (tj. není-li placeno v hotovosti až po připsání celé kupní ceny, resp. celého doplatku kupní ceny na bankovní účet prodávajícího).

B) V jiných případech

V současné době není možné hradit kupní cenu při dodání zboží přepravcem prostřednictvím dobírky a celá kupní cena, resp. její celý doplatek musí být uhrazeny před odesláním zboží prodávajícím kupujícímu:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího; splatnost faktury je pět (5) dnů ode dne odeslání faktury prodávajícím kupujícímu;

b) vkladem na bankovní účet prodávajícího; splatnost faktury je pět (5) dnů ode dne odeslání faktury prodávajícím kupujícímu.

Zboží je odesíláno nejdříve po připsáním celé kupní ceny (celého doplatku kupní ceny) na bankovní účet prodávajícího.

C) UPOZORNĚNÍ

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (resp. doplatku kupní ceny) a byla-li kupujícím uhrazena záloha na kupní cenu zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy na kupní cenu zboží. Pro tento případ je dále prodávající oprávněn si ponechat kupujícím uhrazenou zálohu na kupní cenu zboží v plné výši. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody pro prodávajícího, která vznikla prodávajícímu tím, že kupující porušil svou povinnost a smluvní vztah mezi smluvními stranami, kdy jde zejména o škodu spočívající k pokrytí nákladů na zrušení rezervace, nákladů na pořízení zboží kupujícím, nákladů spojených s výkyvy kurzu zboží na světových trzích, nákladů spojených s výkyvy kurzu měn (zejména EUR) a jiných nákladů, které musel prodávající vynaložit za účelem splnění kupní smlouvy podle objednávky kupujícího, a které by jinak nevynakládal. Odstoupením či jiným zánikem kupní smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na úhradu smluvní pokuty, ne kterou mu vznikl nárok. K tomu více všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, zejména jejích čl. VII. a čl. IV. odst. 8) a 9).